TC Group kết hợp cùng Trống Đồng Palace triển khai chương trình “ Chăm sóc sức khỏe gia đình” hướng đến các cặp vợ chồng mới cưới

TC Group kết hợp cùng Trống Đồng Palace triển khai chương trình “ Chăm sóc sức khỏe gia đình” hướng đến các cặp vợ chồng mới cưới.